تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

جمعه – 25 خرداد 1403

قیمت درون یک کانال صعودی در حرکت است ولی شرایط نزولی فعلی را می توان اصلاح قیمت تا خط حمایت دانست. پس احتمالا ریزش فعلی قیمت در سطح 0.9060 متوقف خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

جمعه – 24 فروردین 1403

جفت ارز AUD/USD بین خطوط حمایت و مقاومت در نوسان است. با این حال و شکسته شدن خط حمایت می توان منتظر رسیدن قیمت به سطوح پایین تر مثل 0.6376 بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

جمعه – 4 اسفند 1402

روند صعودی روزهای گذشته باعث رسیدن قیمت به سطح 0.6560 شده است. به نظر می رسد تمایل بازار برای ادامه روند صعودی کاهش یافته است. در صورت شروع روند نزولی باید منتظر ریزش قیمت تا سطح 0.6477 بود.

جفت ارز AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

جمعه – 24 آذر 1402

 

پس از جهش قیمتی شدید در روزهای گذشته، شاهد شکل گیری حرکت اصلاحی تا سطح 0.6607 و سپس شروع روند صعودی تا سطح 0.6855 خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

چهار شنبه – 10 آبان 1402

قیمت برای سومین بار به خط حمایت برخورد کرده و می تواند بر اساس افزایش میزان خرید به محدوده مقاومت در عدد 0.69 برسد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

دوشنبه – 19 تیر 1402

قیمت روی خط حمایت در نوسان است. بارها خط حمایت فعلی توانسته است در مقابل ریزش قیمت مقاومت کند. در صورتی که این حالت دوباره تکرار شود می توان منتظر رسیدن قیمت به محدوده 0.68 بود. ولی در صورت شکست خط حمایت ریزش قیمت تا محدوده 0.645 ادامه خواهد افتاد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

چهارشنبه – 17 خرداد 1402

پس از انتشار اخبار نرخ بیکاری کاهشی در استرالیا، دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا روند صعودی در پیش گرفت. این در شرایطی است که قیمت می تواند با همین روند فعلی به سطح 0.681 نیز برسد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

تحلیل تکنیکال AUDUSD

سه شنبه – 5 اردیبهشت 1402

قیمت برای چندمین بار به خط حمایت رسیده است. این رسیدن قیمت به خط حمایت می تواند عاملی برای پایان روند نزولی باشد ولی در شرایط فعلی احتمال شکسته شدن خط حمایت و ریزش قیمت تا سطح 0.62 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال AUDUSD

تحلیل تکنیکال AUDUSD

یک شنبه – 20 فروردین 1402

خط حمایت شکسته شده و قیمت در زیر خط حمایت بسته شده است. با این حال می توان برای ریزش بیشتر آماده نوسانات پیش رو بود.

جفت ارز AUDUSD

تحلیل تکنیکال AUDUSD

شنبه – 5 فروردین 1402

شرایط طوری است که می توان روند نزولی روز جمعه را تلاش قیمت برای پولبک زدن به خط حمایت در نظر گرفت. با این شرایط می توان احتمال داد قیمت پس از برخورد با خط حمایت تا سطح 0.674 رشد خواهد کرد.

AUDUSD

تحلیل تکنیکال AUDUSD

 جمعه – 7 اسفند 1401

کانال نزولی رسم شده می تواند تا شرایطی که روی قیمت وجود دارد ریزش را تا کف کانال در قیمت 0.6630 ادامه دهد.

تحلیل تکنیکال AUDUSD

تحلیل تکنیکال AUD USD

 شنبه – 8 بهمن 1401

کانال صعودی شکل گرفته تلاش می کند تا نوسانات قیمت را در داخل خود ایجاد کند. قیمت در جایی قرار دارد که اگر بتواند سقف کانال را شکسته و از آن عبور کند، می تواند به سمت اهداف بالاتر مثلا 0.7150 برسد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD 

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD – دوشنبه – 12 دی 1401

کانال صعودی قیمت نشان دهنده تمایل به رشد قیمت توسط خریداران است. شرایط قیمت طوری است که می تواند سقف قیمتی را لمس کرده و رشد قابل توجهی را ثبت کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD USD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD – چهار شنبه – 7 دی 1401

خط حمایت باعث شد تا قیمت پس از ریزش شدید با روند صعودی متوسط خود را به سطح 0.6767 برساند. با این حال ادامه این روند و شرایط بستگی به عبور قیمت از محدوده مقاومت دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD – شنبه – 19 آذر 1401

قیمت نسبت به خط حمایت واکنش نشان می دهد. با این حال در روزهای گذشته با برخورد قیمت به خط حمایت، روند صعودی ادامه پیدا کرده است. در صورتی که شرایط به همین حالت ادامه داشته باشد می توان برای رسیدن قیمت به سطح 0.67 امیدوار بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز  AUDUSD

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 19 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – روند حرکتی جفت ارز AUD USD در حال نزول است . قیمت به خط مقاومت واکنش نشان داده است . با این حال احتمال ریزش قیمت تا 0.6850 وجود دارد .

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 19 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 12 مرداد 1401

عبور قیمت از خط حمایت ماهانه باعث شده است بسیاری از تحلیلگران روند این جفت ارز را نزولی بدانند . در این شرایط احتمال ریزش قیمت تا 0.68 وجود دارد .

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 12 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 5 مرداد 1401

 

عبور قیمت از محدوده حمایتی 0.695 باعث شده است که امید به ادامه روند صعودی افزایش پیدا کند . ادامه روند می تواند بعد از هفته ها قیمت را به 0.71 برساند .
تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 5 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 29 تیر 1401

قیمت پس از شکسته شدن خط مقاومت با جهش بزرگی همراه بوده است . به صورتی که توانست خود را به عدد 0.69 برساند . اما در این محدوده گرفتار محدوده مقاومت شده است . باید دید قیمت با عبور از این محدوده مقاومت به سطح 0.7050 خواهد رسید یا با عدم موفقیت در شکست محدوده مقاومت به خط حمایت در قیمت 0.67 ریزش خواهد کرد ؟
تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 29 تیر 1401 

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 22 تیر 1401

قیمت فعلا در زیر خط مقاومت قرار دارد . با این حال احتمال برخورد قیمت با خط مقاومت وجود دارد . شکسته شدن خط مقاومت در برخورد می تواند جهش قیمتی تا 0.7050 را به همراه خواهد داشت . اما در صورتی که قیمت نتواند از فشار موجود خارج شود احتمال ریزش تا 0.66 نیز دور از تصور نیست .
تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 22 تیر 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 15 تیر 1401

روند جفت ارز AUDUSD کماکان نزولی و ریزشی است . قیمت هنوز نتوانسته است از فشار ریزشی خارج شده و خط مقاومت را شکسته و عبور کند . شکسته شدن خط مقاومت باعث رشد قیمت تا عدد 0.7050 خواهد شد اما در مقابل ادامه روند نزولی ، باعث ریزش قیمت تا عدد 0.66 خواهد شد .
تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 15 تیر 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 8 تیر 1401

روند حرکت در جفت ارز AUDUSD نزولی است . با این حالت الگوی مثلث تشکیل شده است و قیمت شرایط خروج از این مثلث را دارد . شکسته شدن خط حمایت باعث ریزش قیمت تا عدد 0.67 خواهد شد . عبور قیمت از خط مقاومت باعث رشد قیمت تا عدد 0.71 خواهد شد .  تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 8 تیر 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 1 تیر 1401

پس از ریزش های شدید قیمتی در جفت ارز AUDUSD ، در نهایت قیمت به 0.685 رسیده است . هر گونه واکنش قیمت به این سطح می تواند آینده روند بازار را مشخص کند . عبور قیمت از این محدوده حمایتی باعث ریزش تا عدد 0.67 خواهد شد . اما رشد و صعود قیمت می تواند باعث ایجاد روند صعودی قدرتمندی تا عدد 0.725 باشد .
تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 1 تیر 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 25 خرداد 1401

با تقویت دلار آمریکا در مقابل دلار استرالیا می توان انتظار داشت روند نزولی ادامه داشته باشد اما باید دقت کرد روند و شرایط بازار می تواند به ضرر دلار آمریکا تمام شود . احتمالا قیمت به محدوده مقاومت 0.9 واکنش نشان خواهد داشت . با این حال باید به قیمت های 0.904 و 0.888 دقت کرد .
تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 25 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 17 خرداد 1401

جفت ارز AUDUSD در داخل کانال صعودی در حرکت است . با این حال قیمت در کف کانال قرار دارد . در صورت شکسته شدن کف کانال ، قیمت می تواند تا عدد 0.7 که یک محدوده مهم قیمتی است ریزش کند اما در صورت پایداری قیمت به کانال ، سقف کانال در قیمت 0.74 هدف حرکت بعدی قیمت خواهد بود .
تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 17 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 11 خرداد 1401

دلار استرالیا با وجود تقویت اقتصادی و تراز تجاری مثبت استرالیا ،در مقابل دلار آمریکا تقویت شده است . ادامه همین روند باعث رشد ارزش دلار استرالیا تا عدد 0.75 خواهد شد ولی در صورت ریزش قیمت ها ، هدف حرکتی خط حمایت در قیمت 0.68 خواهد بود .
تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 11 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 4 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – جفت ارز AUDUSD با ریزش های متوالی که داشت در نهایت توانست به قیمت 0.68 برسد . ولی قیمت در این محدوده مورد حمایت قرار گرفته و با روند صعودی خود توانست خط مقاومت ماهانه خود را شکسته و عبور کند . در صورتی که قیمت بتواند پولبک خود را ثبت کند ، رشد قیمت تا عدد 0.74 ادامه خواهد داشت . اما در صورتی که قیمت دوباره به زیر خط مقاومت بازگردد ریزش قیمت دوباره به قیمت 0.68 خواهد رسید .
تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 4 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 28 اردیبهشت 1401

جفت ارز AUDUSD در شرایطی که بازار های مالی شرایط نرمالی ندارند توانسته است از کف قیمت ماهانه خود جدا شده و به سمت قیمت 0.705 یا همان خط مقاومت حرکت کند . با این حال احتمال اینکه مقاومت قیمتی ایجاد شود بسیار است . در صورت شکل گیری مقاومت قیمتی ، هدف ریزشی همان کف قیمت ماهانه در عدد 0.68 خواهد بود . ولی در غیر این صورت با عبور قیمت از خط مقاومت ، باید انتظار داشت قیمت تا عدد 0.725 رشد کند .
تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – 28 اردیبهشت 1401
تحلیل تکنیکال AUD USD – چهارشنبه – 21 اردیبهشت 1401
پس از شرایط نامساعد برای دلار استرالیا و افزایش نرخ بهره و تورم آمریکا ، روند حرکتی جفت ارز AUDUSD به سمت نزول حرکت کرد . اگر قیمت از محدوده حمایت پیش رو عبور کند هدف ریزش قیمت عدد 0.6750 خواهد بود . اما در صورت وقوع حمایت قدرتمند روند صعودی تا عدد 0.7050 حرکت خواهد کرد .
تحلیل تکنیکال AUDUSD - چهارشنبه - 21 اردیبهشت 1401

 

تحلیل تکنیکال AUDUSD – چهارشنبه – ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

در تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD قیمت از شیب ریزشی تند فاصله گرفته است و تلاش می‌کند تا قیمت ۰.۷۲ رشد کند . برای اینکه قیمت بتواند به خط‌ مقاومت ۰.۷۲ برسد ، باید از خط مقاومت فعلی عبور کند اما باید دقت کرد قیمت پتانسیل بالایی برای ریزش دارد . در صورت شروع روند ریزشی هدف قیمت عدد ۰.۶۹ خواهد بود .

تحلیل تکنیکال AUDUSD

تحلیل AUDUSD – چهارشنبه – ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD نشان‌دهنده شکل‌گیری الگوی حرکتی ABCD است . قیمت بر این اساس می‌تواند روند ریزشی خود را تا محدوده حمایت در قیمت ۰.۷۱۸۵ ادامه دهد اما در مسیر ریزش محدوده حمایت مهمی بین قیمت های ۰.۷۳۵۸ تا ۰.۷۳۷۵۸ وجود دارد . در صورتی که قیمت با برخورد به این محدوده حمایت وارد روند صعودی شود هدف قیمت محدوده مقاومت در قیمت ۰.۷۶۳۴۷ خواهد بود .
"<yoastmark

تحلیل تکنیکال AUD USD – جمعه – ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

با وجود شکسته شدن خط حمایت هفتگی در جفت ارز AUDUSD احتمال اینکه روند نزولی ادامه دار باشد بسیار است . اما محدوده ۶۱.۸ درصد فیبوناچی بسیار مهم است . قیمت می‌تواند تا عدد ۰.۷۳۵۵۲ ریزش خود را ادامه دهد و سپس تصمیم گیری کند که روند نزولی را تا محدوده حمایت در عدد ۰.۷۱۶۰ ادامه دهد یا با وجود حمایت قدرتمند روند نزولی به یک روند صعودی قدرتمند تبدیل شده و تا قیمت ۰.۷۵۴۷ ادامه داشته باشد .
"<yoastmark

 

نمایش همه جمع کردن

بررسی جفت ارز AUDUSD

دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا از مهمترین جفت ارز های بازار فارکس است که طرفداران بسیاری داشته و روزانه توسط بسیاری از معامله گران تحلیل و معامله می شود.

دلار استرالیا

در این جفت ارز، نماد AUD نشان دهنده دلار استرالیا و USD به عنوان دلار آمریکا شناخته می شوند. دلار استرالیا به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز متقابل قرار دارند.

از آنجایی که استرالیا به شدت به صادرات مواد خام متکی است، این جفت ارز به شدت تحت تأثیر قیمت کالاها است.

این جفت ارز در بین برخی از معامله گران با نام مستعار Aussie شناخته می شود.

در نرخ برابری جفت ارز AUD/USD می توان بررسی کرد که برای به دست آوردن هر دلار استرالیا، چه میزان دلار آمریکا باید پرداخت شود. برای مثال در صورتی که نرخ برابری 0.7 باشد، به این معنی است که هر دلار استرالیا برابر با 0.7 دلار آمریکا است.

دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا

دلار استرالیا از سال 1983 در مقابل نوسانات قیمتی کالای خام مانند زغال سنگ، گوشت و الماس حساس بوده و هرگونه تغییرات قیمتی باعث شکل گیری نوسانات هیجانی در بازار می شود. از آنجایی که استرالیا از مهمترین وارد کنندگان و صادرکنندگان طلا در جهان است، افزایش قیمت طلا به افزایش ارزش دلار استرالیا کمک می کند. در مقابل کاهش ارزش جهانی طلا باعث کاهش ارزش دلار استرالیا می شود.

اقتصاد استرالیا

اقتصاد استرالیا شدیدا وابسته به اقتصاد آمریکا و چین است. به صورتی که درصورت افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا توسط فدرال رزرو، ارزش دلار استرالیا کاهش یافته و منفی می شود و برعکس در صورتی که آمریکا نرخ بهره بانکی خود را کاهش دهد، ارزش و جایگاه دلار استرالیا افزایش می یابد. از

اقتصاد استرالیا

آنجایی که استرالیا بزرگترین صادرکننده زغال سنگ است، هرگونه تغییرات قیمتی می تواند قیمت تمام شده این کالا را افزایش دهد.

اما سابقه و قدمت دلار استرالیا به سال 1966 بازمیگردد. در این سال، دلار استرالیا به جای پوند بریتانیا به عنوان ارز اصلی استرالیا معرفی شد. از آن به بعد اقتصاد استرالیا قدرتمندتر شد. به صورتی که در سال 2019 بانک جهانی، استرالیا را دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی کرد. به دلیل رابطه نزدیک اقتصاد استرالیا با استخراج و صادرات فلزات، دلار استرالیا را ارز فلزات نیز می نامند.

تاثیرگذاران اصلی روی جفت ارز AUDUSD

صادرات استرالیا

اقتصاد چین: چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری استرالیا، نقش مهمی در اقتصاد استرالیا دارد. به بیان دیگر در صورتی که شرایط اقتصادی چین مناسب باشد، حجم مبادلات تجاری این دو کشور باهم افزایش یافته و در نتیجه اقتصاد استرالیا نیز بهبود می یابد.

بانک مرکزی استرالیا: بانک مرکزی استرالیا به عنوان بزرگترین نهاد مالی در این سرزمین، وظیفه حفظ ارزش دلار استرالیا در مقابل ارزهای جهانی را دارد.

فدرال رزرو: بانک مرکزی آمریکا به کمک تغییرات در نرخ بهره بانکی می تواند جفت ارز AUDUSD را به چالش بکشد.

قیمت کالاها: به دلیل اینکه استرالیا از بزرگترین صادرکنندگان مواد خام در جهان است، قیمت کالاهای تولیدی می تواند روی ارزش دلار استرالیا اثرگذار باشد.

اداره آمار و کار استرالیا و آمریکا: میزان شاغلین و بیکاران هر کشور می تواند روی ارزش پول ملی آن کشور اثرگذار باشد.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD

Average Directional Movement Index Rating (ADXR)

Exponential Moving Average (EMA)

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Standard Deviation (SD)

مهمترین الگوهای کندلی شکل گرفته در نمودارها

مهمترین الگوهای کندلی شکل گرفته در نمودارها

تایم فریم 1 دقیقه: Spinning Top  – Rickshaw Man  – Long Legged Doji  – High-Wave Doji

تایم فریم 5 دقیقه:  —–

تایم فریم 15 دقیقه: Short Line 

تایم فریم 30 دقیقه: Spinning Top 

تایم فریم 1 ساعته: —–

تایم فریم 4 ساعته: Three Inside Up-Down 

تایم فریم روزانه: Long Line – Three Outside Up-Down 

تایم فریم هفتگی: Three Outside Up-Down 

تایم فریم ماهانه: Closing Marubozu –  Engulfing Pattern   

میزان نوسانات بر اساس

کندل

هر کندل در بازارهای مالی می تواند میزان تقریبی نوسانات را ثبت کند. در این بخش نشان داده می شود که برای مثال در یک کندل یک ساعته استاندارد باید به دنبال چه مقدار از پیپ باشیم.

نماد1 دقیقه5 دقیقه15 دقیقه30 دقیقه1 ساعته4 ساعتهروزانههفتگیماهانه
AUDUSD1.32.91.94.412.152.282.5201.0524.2

بهترین و بدترین روزهای ماه برای معاملات جفت ارز AUDUSD

بهترین : روزهای 13، 14 و 15 هر ماه میلادی

بدترین: روزهای 4،5 و 11 هر ماه میلادی

بهترین روزهای هفته برای معاملات

بهترین روزهای هفته برای معاملات

جمعه ( بیشترین نوسانات )

پنج شنبه 

سه شنبه

چهارشنبه

دوشنبه ( کمترین نوسانات )

بهترین و بدترین تایم فریم ها برای تحلیل تکنیکال 

نماد1 دقیقه5 دقیقه15 دقیقه30 دقیقه1 ساعته4 ساعتهروزانههفتگیماهانه
AUDUSDنامناسبنامناسبمناسبمناسبمناسبنامناسبمناسبمناسبمناسب

همبستگی حرکتی

همبستگی حرکتی مثبت

1AUDUSD – EURUSD96.3%
2AUDUSD – EURTRY95.5%
3AUDUSD – NZDUSD94.5%
4AUDUSD – XAUUSD93.6%
5AUDUSD – GBPUSD93.2%
6AUDUSD – AUDCAD92.8%
7AUDUSD – GBPTRY92.4%
8AUDUSD – EURSGD92.0%
9AUDUSD – XAGUSD91.7%
10AUDUSD – XPTUSD88.1%

همبستگی حرکتی منفی

1AUDUSD – USDSEK-97.2%
2AUDUSD – USDCHF-96.4%
3AUDUSD – USDCZK-96.1%
4AUDUSD – USDTHB-94.8%
5AUDUSD – USDJPY-94.0%
6AUDUSD – USDSGD-93.2%
7AUDUSD – USDZAR-93.0%
8AUDUSD – USDPLN-92.1%
9AUDUSD – USDNOK-91.6%
10AUDUSD – USDHUF-85.3%

بزرگترین معامله گران جفت ارز AUDUSD

بزرگترین معامله گران جفت ارز AUDUSD

1 –  روسیه 

2 – تایلند

3 – آلمان

4 – استرالیا

5 – آمریکا