تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

جمعه – 25 خرداد 1403

حرکت قیمت در یک کانال نزولی با شیب کم نشان دهنده آرام بودن نوسانات در این جفت ارز است. با این حال انتظار است قیمت با برخورد به کف کانال به سمت سقف کانال نوسان کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

جمعه – 21 اردیبهشت 1402

قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت در نوسان است. با این حال و بر اساس برخورد قیمت به خط حمایت می توان انتظار داشت قیمت تا محدوده 1.105 رشد پله ای را شروع کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

جمعه – 18 اسفند 1402

براساس الگوی سر و شانه می توان شرایط بازار را مشخص کرد. با این الگو می توان پیش بینی کرد که فاصله بالاترین قیمت الگو تا خط حمایت یا خط گردن می تواند در ریزش بعدی اتفاق بی افتد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

جمعه – 29 دی 1402

 

قیمت درون کانال قیمت در نوسان است. برخورد های متعدد به سقف و کف کانال می تواند عامل اصلی ادامه دار بود روند صعودی و رسیدن قیمت به سقف کانال در عدد 2.0977 باشد.

جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

سه شنبه – 23 آبان 1402

قیمت به محدوده مقاومت برخورد کرده است. این در شرایطی است که به عنوان برخورد سوم قیمت می توان احتمال شکل گیری مقاومت قیمتی و شروع روند نزولی را داد. اما در صورت عبور قیمت از این سطح باید منتظر رسیدن قیمت به سطح 2.1155 بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

یک شنبه – 30 مهر 1402

قیمت در حال نزدیک شدن به خط مقاومت و برخورد سوم است. معمولا در شرایط برخورد سوم قیمت به خط مقاومت، قیمت در عبور از این محدوده ناموفق عمل می کند و می توان منتظر ریزش قیمت بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

یک شنبه – 26 شهریور 1402

کانال نزولی روند کاهشی قیمت را همراهی می کند. این در حالی است که یک بار قیمت از خط حمایت عبور کرده ولی دوباره به داخل کانال کشیده شده است. در صورتی که این بار شکست قوی تری اتفاق بیوفتد، قیمت می تواند تا سطح 2.06 ریزش کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

سه شنبه – 30 خرداد 1402

قیمت با برخورد به محدوده مقاومت از روند صعودی بازمانده است. شروع روند نزولی با اولین کندل قرمز می تواند تا سطح حمایت 2.034 ادامه داشته باشد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

شنبه – 30 اردیبهشت 1402

قیمت توانست پس از هفته ها در روز جمعه از خط حمایت ماهانه خود عبور کرده و شروع روند نزولی را شروع کند. با این حال در صورت افزایش میزان فروشندگان نسبت به خریداران می توان برای رسیدن قیمت به محدوده 1.93 امیدوار بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

 چهارشنبه – 16 فروردین 1402

قیمت درون خطوط حمایت و مقاومت در نوسان است. برخورد متوالی قیمت به خطوط باعث رنج شدن روند شده است. اما در نهایت قیمت می تواند با عبور از خط مقاومت، به سمت عدد 2 حرکت کند.

GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

 شنبه – 20 اسفند 1401

کانال صعودی، قیمت را برای رشد و صعود قیمت به اعداد بالاتر هدایت می کند. ادامه این روند قیمت را به سطح 1.98 خواهد رساند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

سه شنبه – 18 بهمن 1401

قیمت درون کانال نزولی در نوسان است. با این حال قیمت با عبور از محدوده حمایت در حال ریزش  تا خط حمایت است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

شنبه – 17 دی 1401

ریزش شدید روزهای گذشته باعث شکسته شدن محدوده حمایت و حرکت قدرتمند قمیت به سمت 1.90 باشد

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD – یک شنبه – 18 دی 1401

کانال نزولی شرایط فروشندگان را نسبت به خریداران مشخص می کند. در این حال که فشار فروش از خرید بیشتر است قیمت می تواند خط حمایت را در عدد 1.8875 برای چهارمین بار لمس کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBP NZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD – پنج شنبه – 8 دی 1401

قیمت درون کانال نزولی در حرکت است. پس از برخورد قیمت به کف کانال شاهد شکل گیری حمایت قابل توجهی توسط خریداران بوده ایم که مانع کاهش بیشتر قیمت شدند. با این حال در صورتی که حمایت ها ادامه داشته باشند سقف کانال در عدد 1.93 در دسترس خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD – شنبه – 26 آذر 1401

شکسته شدن محدوده حمایت 1.9090 معامله گرانی که به دنبال ریزش قیمت هستند را امیدوار کرده است تا قیمت به صورت پله ای تا سطح 1.88 ریزش کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD – پنج شنبه – 3 آذر 1401

تحلیل تکنیکال GBPNZD – کانال نزولی ماهانه کماکان برای این جفت ارز پابرجاست و قیمت نسبت به سقف و کف کانال واکنش نشان می دهد. از این رو در صورتی که قیمت تمایل به رسیدن به کف کانال را داشته باشد، می توان قیمت 1.860 را دید

بانک مرکزی اروپا – یکی از بانک های مرکزی جهان

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال GBPNZD – دوشنبه – 16 آبان 1401

روند حرکتی در این جفت ارز نزولی است و قیمت در داخل یک کانال نزولی به نوسان مشغول است.با برخورد قیمت به کف کانال در عدد 1.90 حمایت شکل گرفته است و می توان امیدوار بود که قیمت تا سطح 1.96 رشد کرده و با محدوده مقاومت برخورد کند.
تحلیل تکنیکال GBP NZD

تحلیل تکنیکال GBPNZD – شنبه – 30 مهر 1401

خط حمایت مهمی که شکل گرفته است می تواند شرایط را برای اصلاح قیمت مهیا کند. با این حال در صورتی که خط حمایت شکسته شده و قیمت از آن عبور کند، می تواند باعث ریزش قیمت تا سطح 1.88 باشد.

تحلیل تکنیکال GBP NZD

تحلیل تکنیکال GBPNZD – یکشنبه – 10 مهر 1401

کندل های صعودی در روزهای گذشته باعث شد تا قیمت پوند در مقابل دلار نیوزیلند به سطح 2 نزدیک شود. قیمت 2 بسیار مهم است و معامله گران بسیاری به آن توجه دارند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD

تحلیل تکنیکال GBP NZD – یکشنبه – 27 شهریور 1401

روند صعودی پوند در مقابل دلار نیوزیلند با رسیدن به محدوده 1.9250 به پایان رسید. پس از آن روند اصلاحی تا سطح حمایت 1.90 شروع شده است. به احتمال زیاد قیمت به سطح 1.90 واکنش خواهد داشت. در صورت شروع روند صعودی، هدف بازگشت قیمت دوباره سطح 1.9250 خواهد بود اما در صورتی که سطح حمایت شکسته شده و قیمت ریزش کند، احتمالا کف قیمتی 1.8850 لمس خواهد شد.

تحلیل تکنیکال GBPNZD

تحلیل تکنیکال GBP/NZD – شنبه – 12 شهریور 1401

قیمت با نزدیک شدن به سطح حمایت 1.88 می تواند تا سطح 1.905 رشد کند. با شکل گیری الگوی مثلث در صورت شکست محدوده حمایت 1.88، ریزش تا سطح 1.8555 ادامه خواهد داد.

تحلیل تکنیکال GBP NZD

تحلیل تکنیکال GBPNZD – جمعه – 28 مرداد 1401

پوند در مقابل دلار نیوزیلند در حال صعود است. قیمت با کمک گرفتن از خط حمایت توانسته است به سطح 1.9145 برسد. در این شرایط اگر قیمت بتواند از محدوده مقاومت عبور کند می تواند به سطح 1.94 برسد.
تحلیل تکنیکال GBPNZD - جمعه - 28 مرداد 1401
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )

نمایش همه جمع کردن

بررسی جفت ارز GBPNZD

جفت ارز GBPNZD

جفت ارز GBPNZD به معنای ترکیب دو ارز بریتانیایی پوند استرلینگ (GBP) و دلار نیوزیلندی (NZD) است. در این جفت ارز، نرخ تبادل بین پوند استرلینگ و دلار نیوزیلندی مشخص می‌شود.

برای مثال، اگر نرخ تبادل GBPNZD برابر باشد با 1.9500، این به این معنی است که برای خرید یک واحد پوند استرلینگ، شما باید 1.9500 دلار نیوزیلند پرداخت کنید و یا با فروش یک واحد پوند استرلینگ، شما می‌توانید 1.9500 دلار نیوزیلند دریافت کنید.

در عمل، تحلیل جفت ارز GBPNZD شامل بررسی چندین عامل می‌شود. برخی از عواملی که ممکن است در تحلیل این جفت ارز مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:

 1. تحلیل تکنیکال: شامل استفاده از نمودارها، الگوهای قیمتی، شاخص‌های فنی و دیگر ابزارهای تکنیکالی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت GBPNZD در آینده.

 2. تحلیل فاندامنتال: شامل بررسی عوامل اقتصادی، اخبار مرتبط با اقتصادهای بریتانیا و نیوزیلند، سیاست‌های پولی، تجارت بین‌المللی و سایر عوامل بنیادی که می‌توانند تأثیری در نرخ تبادل GBPNZD داشته باشند.

 3. فاکتورهای جغرافیایی و سیاسی: شامل عواملی مانند تغییرات سیاسی در دو کشور، روابط بین‌المللی، تحریم‌ها و توافقات تجاری که ممکن است تأثیری بر جفت ارز GBPNZD داشته باشند.

مهمتر از همه، توجه به ریسک‌های مرتبط با معاملات ارزی بسیار حائز اهمیت است. بازارهای ارزی ممکن است پر از تغییرات قابل توجه باشند و معامله گران ممکن است با مخاطراتی مانند نوسانات نرخ ارز، تغییرات سیاسی و اقتصادی، و تغییرات شرایط جهانی روبرو شوند. 

تاریخچه جفت ارز GBPNZD

تاریخچه جفت ارز GBPNZD به تغییرات نرخ تبادل بین پوند استرلینگ (GBP) و دلار نیوزیلندی (NZD) در طول زمان اشاره دارد. در زیر، تغییرات نرخ GBPNZD در چندین سال اخیر را می‌توانید مشاهده کنید:

 • در سپتامبر 2016، نرخ تبادل GBPNZD حدود 2.18 بود.
 • در ژانویه 2018، نرخ تبادل به حدود 2.10 رسید.
 • تا سپتامبر 2018، نرخ تبادل به 2.00 کاهش یافت.
 • در اواخر سال 2018 و اوایل سال 2019، نرخ تبادل به حدود 1.90 کاهش یافت.
 • تا سال 2020، نرخ تبادل در حدود 1.95 تا 2.05 تغییرات چندانی نداشت.
 • در طول سال 2021، نرخ تبادل افزایش یافت و به 2.30 و بیشتر رسید.

تأثیرگذارترین عواملی که می‌توانند بر نرخ تبادل GBPNZD تأثیر بگذارند، عبارتند از:

تأثیرگذارترین عواملی که ممکن است بر نرخ تبادل GBPNZD تأثیر بگذارند، عبارتند از:

 1. سیاست‌های پولی: تصمیمات بانک مرکزی هر دو کشور، یعنی بانک انگلستان و بانک نیوزیلند، می‌توانند تأثیر قابل توجهی در نرخ تبادل GBPNZD داشته باشند. تغییرات در نرخ بهره، تدابیر کاهش یا افزایش میزان نقدینگی، یا تغییر در سیاست‌های پولی می‌توانند باعث تغییرات در نرخ تبادل این جفت ارز شوند.

 2. شرایط اقتصادی: عواملی مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم، تولید صنعتی و عوامل دیگر می‌توانند بر نرخ تبادل GBPNZD تأثیر بگذارند. اطلاعات اقتصادی مربوط به بریتانیا و نیوزیلند، اعلام شاخص‌های اقتصادی و گزارش‌های مرتبط می‌توانند بر تحلیل و پیش‌بینی نرخ تبادل تأثیر داشته باشند.

 3. عوامل سیاسی و جغرافیایی: تغییرات سیاسی در هر دو کشور، مانند تغییرات دولت، سیاست‌های خارجی، توافقات تجاری، تحریم‌ها و رویدادهای جهانی می‌توانند تأثیری در نرخ تبادل GBPNZD داشته باشند. عوامل جغرافیایی نیز، مانند موقعیت جغرافیایی و ارتباطات تجاری، ممکن است تأثیری در جفت ارز GBPNZD داشته باشند.

جفت ارز GBPNZD با کدوم جفت ارزها همبستگی حرکتی مثبت و منفی دارد؟

برای تشخیص جفت ارزهایی که با GBPNZD همبستگی حرکتی مثبت یا منفی دارند، باید تحلیل همبستگی نرخ تبادل با سایر جفت ارزها را انجام داد. اما برخی از جفت ارزهایی که ممکن است با GBPNZD همبستگی حرکتی مثبت داشته باشند، عبارتند از:

به عنوان مثال، اگر GBPNZD و GBPAUD همبستگی حرکتی مثبت داشته باشند، این به معنی این است که زمانی که نرخ GBPNZD صعودی است، نرخ GBPAUD نیز احتمالاً صعود خواهد کرد. 

علاوه بر جفت ارزهایی که با GBPNZD همبستگی حرکتی مثبت دارند، برخی از جفت ارزها نیز ممکن است با GBPNZD همبستگی حرکتی منفی داشته باشند. برخی از جفت ارزهایی که احتمالاً با GBPNZD همبستگی حرکتی منفی داشته باشند عبارتند از:

در صورتی که GBPNZD و NZDUSD همبستگی حرکتی منفی داشته باشند، زمانی که نرخ GBPNZD صعودی است، نرخ NZDUSD احتمالاً کاهش خواهد یافت. 

بهترین و بدترین تایم معامله روی جفت ارز GBPNZD

بهترین و بدترین تایم معامله

بهترین و بدترین زمان برای معامله روی جفت ارز GBPNZD بستگی به استراتژی و سبک معامله‌گری شما دارد. با این حال، برخی از زمان‌هایی که ممکن است به عنوان بهترین یا بدترین زمان برای معامله در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

بهترین زمان معامله:

 1. زمان‌های بازار فعال: معمولاً زمانی که بازارها باز و فعال هستند، فرصت‌های معامله بیشتری ممکن است وجود داشته باشد. برای GBPNZD، زمان بازارهای لندن و نیوزیلند به طور همزمان باز است و معامله در این زمان ممکن است بهترین فرصت را فراهم کند.

 2. ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی: استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به طور همزمان می‌تواند بهترین نتایج را در معامله GBPNZD به ارمغان آورد. 

 3. حجم معاملات بالا: زمانی که حجم معاملات در بازار بالاست، فرصت‌های معامله بیشتری ممکن است وجود داشته باشد. 

بدترین زمان معامله:

 1. زمان‌های بازار کم‌فعال: زمان‌هایی که بازارها کمتر فعال هستند، معامله در GBPNZD ممکن است کمترین فرصت را داشته باشد. به عنوان مثال، زمانی که بازار لندن و نیوزیلند بسته است و تقاضا و عرضه کمتری در بازار وجود دارد، فرصت‌های معامله کمتری برای GBPNZD ممکن است وجود داشته باشد.
 1. رویدادهای بزرگ و آشفته: زمانی که رویدادهای بزرگ و آشفته در بازار وجود دارد، معامله در GBPNZD ممکن است خطرناک و پرخطر باشد. اعلامیه‌های مهم اقتصادی، تغییرات سیاسی و رویدادهای غیرمنتظره می‌توانند به وجود آورنده نوسانات شدید قیمتی باشند.

مهمترین اخبار فاندامنتال برای جفت ارز GBPNZD

مهمترین اخبار فاندامنتال

مهمترین اخبار فاندامنتال که می‌توانند بر جفت ارز GBPNZD تأثیر بگذارند، عبارتند از:

 1. اعلامیه‌های بانک مرکزی: هرگونه اعلامیه و تغییر سیاست پولی از سوی بانک مرکزی انگلستان (بانک انگلستان) و نیوزیلند (بانک رزرو نیوزیلند) می‌تواند تأثیر زیادی بر GBPNZD داشته باشد. تغییرات در نرخ بهره، سیاست های کمک به اقتصاد، تحریم ها و تغییرات سیاسی می‌تواند قیمت GBPNZD را تحت تأثیر قرار دهد.

 2. داده‌های اقتصادی: عمدتاً داده‌های اقتصادی مرتبط با انگلستان و نیوزیلند می‌توانند تأثیر زیادی بر GBPNZD داشته باشند. اعلام نتایج اقتصادی مهم مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تولید صنعتی، تراز تجاری و مؤشر قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌تواند باعث تغییر قیمت GBPNZD شود.

 3. توافقات تجاری و رویدادهای سیاسی: هرگونه توافق تجاری بین انگلستان و نیوزیلند، نمایشگاه های تجاری، تغییرات سیاسی مهم، انتخابات و رویدادهای دیپلماتیک می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر GBPNZD داشته باشند.

مهمترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD عبارتند از:

اندیکاتور

مهمترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPNZD عبارتند از:

 1. نمودار قیمت: نمودار قیمت GBPNZD در اطلاعات قیمتی اصلی را نشان می‌دهد و می‌تواند الگوهای قیمتی، خطوط راهنما و نقاط حمایت و مقاومت را برای تصمیم‌گیری در معامله فراهم کند.

 2. میانگین متحرک (MA): میانگین متحرک میانگین قیمت‌های گذشته را محاسبه کرده و نموداری را به وجود می‌آورد که نشان می‌دهد که قیمت GBPNZD در چهارچوب زمانی خاص در حال حرکت است. متوسط متحرک به عنوان یک خط راهنما برای تشخیص روند و معامله‌های پتانسیلی استفاده می‌شود.

 3. شاخص قدرت نسبی (RSI): RSI یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است که نشان می‌دهد که آیا جفت ارز GBPNZD خریداری شده یا فروخته شده است و آیا میزان معاملات خرید یا فروش در حال ضعیف شدن یا تقویت شدن است. 

 4. باند بولینگر (Bollinger Bands): باند بولینگر دو خط راهنما بالا و پایین نمودار قیمت را ایجاد می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج را تعیین کنند. این باندها بر اساس انحراف معیار قیمت از میانگین متحرک محاسبه می‌شوند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )