تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

جمعه – 25 خرداد 1403

با توجه به اینکه روند کلی بازار نزولی بوده است می توان نوسانات خنثی فعلی را استراحت قیمت برای شروع دوباره ریزش قیمت دانست.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

جمعه – 31 فروردین 1403

قیمت درون کانال نزولی در حرکت است. با این وضعیت پس از برخورد قیمت به خط مقاومت و سقف کانال می توان منتظر ریزش شدید قیمت تا کف کانال در عدد 0.65 بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADchf

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

جمعه – 11 اسفند 1402

با عبور قیمت از خط مقاومت و تبدیل شدن خط مقاومت به خط حمایت می توان احتمال داد که قیمت می تواند به سطح 0.6590 برسد.

جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

جمعه – 24 آذر 1402

 

محدوده مقاومت شکل گرفته بارها مانع ریزش قیمت و شروع روند صعودی جدیدتر شده است. بر این اساس می توان احتمال داد که قیمت با ریزش پله ای به سطح 0.64 خواهد رسید.

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDNZD

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

شنبه – 13 آبان 1402

با پایان روند نزولی و شروع کندل های سبز و صعودی می توان احتمال داد که قیمت در مرحله اول بتواند نصف روند نزولی هفته های گذشته را پر کرده و به سطح 0.6685 برسد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

شنبه – 22 مهر 1402

قیمت در مسیر نزولی خود یکی پس از دیگری محدوده های حمایت را شکسته و عبور می کند. ادامه این روند می تواند به حداقل قیمت ماهانه در عدد 0.6458 برسد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

شنبه – 11 شهریور 1402

قیمت 0.6545 به عنوان نقطه حساس و مهم مقاومت نقش ایفا می کند. قیمت با رسیدن به این سطح تا سطح 0.6459 ریزش خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

شنبه – 20 خرداد 1402

پس از برخورد قیمت به خط مقاومت حرکت اصلاحی نزولی شروع  شد. این روند می تواند تا خط حمایت در عدد 0.6714 ادامه داشته باشد. پس از آن قیمت می تواند تا عدد 0.6822 رشد کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال CADCHF

چهارشنبه – 10 خرداد 1402

هفته گذشته قیمت درگیر نوسانات خنثی بوده است. با این حال قیمت پس از برخورد به سقف و کف کانال می تواند از سقف عبور کرده و به سمت 0.68 حرکت کند.

تحلیل تکنیکال CADCHF

تحلیل تکنیکال CADCHF

شنبه – 9 اردیبهشت 1402

پس از آنکه قیمت با ریزش شدید به محدوده حمایتی 0.68 تا 0.6750 رسید، معامله گران میزان معاملات فروش خود را افزایش دادند تا دور بعدی ریزش تا سطح 0.6290 آغاز شود.

تحلیل تکنیکال CADCHF

تحلیل تکنیکال CADCHF

شنبه – 26 فروردین 1402

پس از نشست بانک مرکزی کانادا که در نهایت منجر به نزولی شدن روند حرکت جفت ارز CAD/CHF شد، قیمت از سطح 0.681 به 0.662 رسید. اما توانست خط مقاومت فرعی را شکسته و از آن عبور کرده و به سطح 0.6685 رسیده و دوباره برای رسیدن به سطح 0.68 تلاش کند.

جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال CADCHF

دوشنبه – 5 فروردین 1402

مثلث در نمودار جفت ارز CAD/CHF قابل مشاهده است. در این حالت می توان انتظار داشت تا قیمت از خط حمایت به خط مقاومت در عدد 0.68 برسد.

جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال CADCHF

شنبه – 5 فروردین 1402

الگوی گسترشی شکل گرفته در قیمت با عبور از محدوده مقاومت 0.67 می تواند شکل جدیدتری به خود گرفته و تا خط مقاومت 0.687 ادامه دار باشد.

CADCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF 

 شنبه – 13 اسفند 1401

قیمت درون یک مثلث در حال فشردگی است. برخوردهای متوالی قیمت به خطوط حمایت و مقاومت فشردگی قابل توجهی را برای قیمت ایجاد کرده است. در این حالت با برخورد قیمت به خط حمایت می توان امید داشت تا قیمت تا خط مقاومت در قیمت 0.6920 رشد کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF 

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF 

دوشنبه – 10 بهمن 1401

نوسانات شدید در روزهای گذشته باعث رسیدن قیمت برای سومین بار به خط مقاومت شده است. با این حال در صورت شکل گیری خط مقاومت مناسب، روند نزولی تا خط حمایت 0.6767 ایجاد خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF 

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

دوشنبه – 26 دی 1401

 

قیمت در بالای خط مقاومت پولبک مناسبی را تشکیل داده است که می تواند نوید دهنده روند صعودی مناسبی تا سطح 0.7150 باشد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF – چهارشنبه – 7 دی 1401

خط مقاومت برای چندمین بار در روزها و هفته های گذشته مانع شروع روند صعودی شده است. قیمت در تلاش است تا این بار خط مقامت را شکسته و تا سطح مقاومت 0.7070 رشد کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF – یکشنبه – 20 آذر 1401

شکست و عبور قیمت از خط حمایت باعث امیدواری معامله گران به ریزش قیمت بیشتر حتی تا سطح 0.6620 شده است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال CADCHF – پنج شنبه – 26 آبان 1401

تحلیل تکنیکال CADCHF – شکسته شدن سطح حمایت ماهانه در قیمت 0.71 باعث شد تا معامله گران خود را برای ریزش بیشتر قیمت آماده کنند. با این حال کندل صعودی فعلی را می توان تلاش قیمت برای اصلاح دانست.

پیوت چیست ؟ چگونه دقیق ترین پیوت ها را شناسایی کنیم ؟

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال CADCHF – یکشنبه – 15 آبان 1401

خط حمایت رسم شده روند صعودی را به خوبی نشان می دهد. بر اساس دو کندل ثبت شده در آخرین ساعات روز جمعه می توان احتمال داد که قیمت خط حمایت را دوباره لمس خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال CAD CHF

تحلیل تکنیکال CADCHF – چهارشنبه – 20 مهر 1401

ریزش قیمت به صورتی که خط حمایت شکسته شده است، می تواند ریزش تا کف کانال در قیمت 0.71 را شدیدتر کند. برخی از معامله گران امیدوار هستند که قیمت تا سطح 0.728 رشد داشته باشد.

تحلیل تکنیکال CAD CHF

تحلیل تکنیکال CADCHF – یکشنبه – 3 مهر 1401

قیمت در زیر خط مقاومت در نوسان است. در روزهای گذشته قیمت سه مرتبه به خط مقاومت برخورد کرده است اما هر بار در شکست و عبور از آن ناموفق بوده است. با این حال خیز قیمت به ریزش تا سطح 0.71 است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

تحلیل تکنیکال CAD CHF – دوشنبه – 21 شهریور 1401

در تحلیل تکنیکال CAD/CHF باید به شکسته شدن سطوح حمایتی دقت کرد. روند با کندل های قدرتمند خود توانست با عبور از سطح 0.74، ریزش خود را ادامه دهد. با این حال روند پتانسیل ریزش تا کف قیمت ماهانه یعنی 0.73 را دارد. اما تغییر روند قیمت می تواند باعث صعود قیمت تا 0.75 شود.

تحلیل تکنیکال CAD CHF

تحلیل تکنیکال CAD/CHF – چهارشنبه – 9 شهریور 1401

دلار کانادا در مقابل فرانک سوئیس روند صعودی را با شکست خط مقاومت شروع کرده است. با این حال در عبور از محدوده مقاومت 0.7480 ناموفق بوده است. در صورت عبور قیمت از این محدوده مقاومت، افزایش قیمت تا 0.7560 بعید نیست.

تحلیل تکنیکال AUDCHF – چهارشنبه – 9 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال CADCHF – دوشنبه – 7 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال CAD CHF – با افزایش بهای نفت خام، ارزش دلار کانادا در مقابل فرانک سوئیس افزایش یافته است. اما با شکسته شدن خط حمایت می توان امیدوار بود که ریزش تا سطح 0.73 ادامه داشته باشد.

تحلیل تکنیکال CADCHF - دوشنبه - 7 شهریور 1401

نمایش همه جمع کردن

بررسی جفت ارز CADCHF

جفت ارز CADCHF

جفت ارز CADCHF به معنای تبادل ارزهای دلار کانادا و فرانک سوئیس است. این جفت ارز معمولاً در بازار فارکس به عنوان یکی از جفت ارزهای کم نوسان شناخته می‌شود و در مقایسه با دیگر جفت ارزها، حجم معاملات کمتری دارد.

از نظر فاندامنتالی، اقتصاد کانادا و سوئیس بسیار متفاوت هستند. کانادا بیشتر به کشاورزی، معدن و نفت و گاز وابسته است. در حالی که سوئیس بیشتر به تولید کالاهای صنعتی و خدمات مالی و نرخ بهره وابسته است. به همین دلیل، این دو اقتصاد در برابر تغییرات اقتصادی و سیاسی به طور مختلف واکنش نشان می‌دهند.

از نظر تحلیل تکنیکال، نمودار CADCHF بیانگر یک روند نزولی در دوره‌های مختلف است. از اوایل سال 2019، جفت ارز CADCHF به طور مداوم در حال کاهش بوده است و در سال 2020 همچنان این روند ادامه داشته است. ر آینده نزدیک تغییر جهت داشته باشد.

مهمترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

اندیکاتور MACD: برای تشخیص روند صعودی یا نزولی با استفاده از میانگین متحرک و خط سیگنال (signal line) استفاده می‌شود.  

اندیکاتور RSI: برای تشخیص وضعیت خریداران یا فروشندگان با استفاده از نسبت قیمت‌های بالایی و پایینی در دوره زمانی مشخص استفاده می‌شود. 

اندیکاتور ADX: برای تشخیص قدرت یک روند استفاده می‌شود. 

تاریخچه قیمتی جفت ارز CADCHF

CADCHF