تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

جمعه – 25 خرداد 1403

کندل های قدرتمند نزولی نشان دهنده تمایل شدید معامله گران برای ادامه دار بودن شرایط نزولی فعلی است. ادامه این روند به 1.25 خواهد رسید.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

جمعه – 21 اردیبهشت 1402

پوند با کمک خط حمایت شکل گرفته و محدوده حمایت ایجاد شده در محدوده قیمت 1.25، می تواند تا محدوده مقاومت 1.26 رشد و صعود کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

جمعه – 18 اسفند 1402

با عبور قیمت از محدوده مقاومت 1.2827 می توان احتمال ادامه دار بودن روند صعودی را تا سطح مقاومت 1.319 داد. 

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

جمعه – 29 دی 1402

 

پوند در مقابل دلار آمریکا طی روزهای گذشته روند نزولی به خود گرفته است. انتظار می رود روند فعلی ادامه دار باشد و قیمت به سطح 1.2596 برسد.

جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

یک شنبه – 21 آبان 1402

به احتمال زیاد قیمت تا خط حمایت اولیه ریزش کرده و سپس روند صعودی خود را تا سطح 1.2344 شروع خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

یک شنبه – 30 مهر 1402

قیمت در روند نزولی کلی گرفتار شده است. فشاری که از سمت فروشندگان و خط مقاومت وارد می شود روند را زیر قیمت مقاومت نگه داشته است. در صورت شکسته شدن خط مقاومت می توان وارد معاملات خرید شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

یک شنبه – 26 شهریور 1402

قیمت درون کانال نزولی در نوسان است. این نوسانات می تواند با شکسته شدن خط حمایت و عبور قیمت از آن شدیدتر شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

دوشنبه – 29 خرداد 1402

قیمت در عبور از خط مقاومت ناموفق بوده است. هر بار قیمت به خط مقاومت نزدیک شده است، با ریزش قیمت همراه بوده است. با این حال به احتمال زیاد قیمت می تواند تا سطح حمایت 1.2650 ریزش کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

شنبه – 30 اردیبهشت 1402

شکسته شدن خط حمایت توسط قیمت و ایجاد پولبک قیمتی مناسب می تواند فروشندگان پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا را برای افزایش حجم معاملات خود تشویق کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

 چهارشنبه – 16 فروردین 1402

عبور قیمت از محدوده مقاومت، می تواند در نهایت پس از اصلاح و پولبک مختصر قیمت، در نهایت به عدد 1.27 برسد.

GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

 شنبه – 20 اسفند 1401

قیمت توانست با عبور از خط مقاومت حالت صعودی به خود گرفته و تا سطح 1.23 حرکت کند. 

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

سه شنبه – 18 بهمن 1401

ریزش پله ای پوند باعث عبور قیمت از خط حمایت و رسیدن به قیمت به 1.20 شده است. ادامه این روند باعث رسیدن قیمت به سطح 1.1850 خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

شنبه – 17 دی 1401

پوند به مهمترین محدوده مقاومت ماهانه خود رسیده است. عبور قیمت از این محدوده می تواند روند صعودی را شتاب بیشتری دهد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD – یک شنبه – 18 دی 1401

پوند با کمک خبرهای اقتصادی توانست خط مقاومت را شکسته و از آن عبور کند. معمولا در این شرایط پولبک دیده شده قیمت پس از آن روند صعودی خود را ادامه می دهد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBP USD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD – پنج شنبه – 8 دی 1401

شکست و عبور قیمت از خط حمایت باعث شد تا روند صعودی به روند نزولی تبدیل شده و قیمت ها در مسیر کاهشی قرار گیرند. با این حال باید به واکنش قیمت به محدوده حمایت 1.19 دقت شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD – پنج شنبه – 24 آذر 1401

خط حمایت کماکان مانع شروع روند نزولی در جفت ارز GBP/USD شده است و در هر برخورد قیمت به این خط، جهش صعودی شکل می گیرد. در صورت تکرار این موضوع، جهش بعدی می تواند تا محدوده 1.28 شکل گیرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 2 آذر 1401

 

تحلیل تکنیکال GBPUSD – شکست خط مقاومت توسط کندل قدتمند صعودی باعث شد تا برخی از معامله گران برای رشد قیمت تا سطح 1.22 امیدوار شده و معاملات خرید خود را افزایش دهند.

چنگال اندروز از بهترین روش های تحلیل و معامله در جفت ارز GBPUSD است

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال GBPUSD – دوشنبه – 16 آبان 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – پوند نشان داده است که تمایل برای صعود و رشد قیمت دارد. عبور قیمت از خط مقاومت پس از ماه ها می تواند این ادعا را تایید کند. با این حال قیمت به سطح 1.1366 رسیده است که در صورت ادامه همین شرایط، می توان امیدوار بود که قیمت به سطح مقاومت 1.16 برسد.
تحلیل تکنیکال GBP USD

تحلیل تکنیکال GBPUSD – شنبه – 30 مهر 1401

قیمت با عبور از خط مقاومت، حالت صعودی به خود گرفته است. با این حال محدود مقاومت مهمی در قیمت 1.15 وجود دارد که می تواند قیمت را مجبور به اصلاح قیمت کند.

تحلیل تکنیکال GBP USD

تحلیل تکنیکال GBPUSD – یکشنبه – 10 مهر 1401

پوند توانسته است طی روزهای گذشته روند بسیار مناسب صعودی را انجام داده و از سطح 1.04 به سطح 1.1155 برسد. با این حال روند در حال نزدیک شدن به خط مقاومت 1.12 است که می تواند قیمت را وادار به شروع روند نزولی اصلاحی کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD

تحلیل تکنیکال GBPUSD – شنبه – 26 شهریور 1401

به نظر می رسد پوند انگلیس در تلاش است تا با عبور از خط مقاومت، روند صعودی خود را تا رسیدن به سطح 1.17 شروع کند. پوند طی ماه های گذشته به دلیل مشکلات انرژی و افزایش قدرت دلار آمریکا، ارزش خود را از دست داده است. باید دید پوند ارزش از دست رفته خود را احیا خواهد کرد یا ریزش کماکان ادامه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال GBP USD

تحلیل تکنیکال GBPUSD – شنبه – 12 شهریور 1401

پوند در مقابل دلار آمریکا در یک کانال نزولی در حرکت است. قیمت با رسیدن به کف کانال می تواند تا سقف کانال در قیمت 1.17 رشد کند. با این حال قیمت برای شکست کف کانال و عبور از آن تحت فشار است.

تحلیل تکنیکال GBP USD

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 19 مرداد 1401

روند کلی در جفت ارز GBPUSD صعودی شده است . با این حال قیمت در حال فشردگی است و می تواند تا 1.23 رشد کند . در صورت شکسته شدن خط حمایت ، ریزش تا 1.19 پیش بینی می شود .

تحلیل تکنیکال GBP USD – چهارشنبه – 19 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 12 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – پوند در مقابل دلار آمریکا با یک حرکت اصلاحی توانست به سطح 1.2169 بازگردد . در این شرایط احتمال ادامه دار بودن روند اصلاحی تا 1.1950 نیز وجود دارد . اما انتشار اخبار مثبت برای پوند می تواند باعث رشد قیمت تا 1.23 شود .
تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 12 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 5 مرداد 1401

روند صعودی پوند با رسیدن قیمت به خط مقاومت متوقف شده است . مارکت منتظر است تا واکنش قیمت به خط مقاومت را بررسی کند .عبور قیمت از این سطح باعث ادامه روند صعودی تا 1.24 خواهد شد اما در صورت عدم موفقیت قیمت در شکست و عبور از خط مقاومت ، می تواند باعث ریزش قیمت تا 1.18 شود

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 5 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 29 تیر 1401

با رسیدن نرخ پوند به دلار به عدد 1.20 برخی از معامله گران اعتقاد دارند که قیمت تا خط مقاومت ماهانه در عدد 1.21 رشد خواهد کرد . با این حال در صورت چرخش روند به سمت ریزشی بودن ، 1.175 می تواند بررسی شود .

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 29 تیر 1401

تحلیل تکنیکال GBP USD – چهارشنبه – 22 تیر 1401

پوند هم مانند بسیاری از ارز های جهان از جمله یورو ، تحت فشار دلار آمریکا بوده است . با این حال احتمال رشد و صعود در این جفت ارز وجود دارد . رشد پوند تا 1.22 دور از ذهن نیست .

"تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 15 تیر 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 8 تیر 1401

شکسته شدن خط حمایت شرایط را برای ریزش پوند فراهم کرده است . با این حال قیمت در نزدیکی حمایت 1.2150 قرار دارد . در صورتی که قیمت با برخورد به خط حمایت چرخش قیمتی کند می تواند تا خط مقاومت در عدد 1.23 صعود کند . اما در صورت شکسته شدن محدوده حمایت ریزش قیمت تا عدد 1.1950 بعید نیست .
تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 8 تیر 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 1 تیر 1401

با انتشار اخبار مربوط به تورم انگلیس و عبور سطح تورم از 9 درصد ، ارزش پوند در مقابل دلار کاهش یافت . در صورت عبور قیمت از حمایت 1.2170 می توان انتظار ریزش قیمت تا عدد 1.1950 را داشت اما شروع روند صعودی باعث جهش قیمت تا عدد 1.26 خواهد شد .
تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 1 تیر 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 25 خرداد 1401

اقتصاد انگلیس تحت تاثیر شرایط تورمی ناشی از جنگ روسیه با اوکراین و کاهش تولید ناخالص داخلی تحت فشار است . در این بین سیاست های مالی فدرال رزرو نیز به پوند آسیب زده است . با این حال بازار امیدوار است پوند با عبور از مقاومت 1.22 ، از فشار فعلی رها شده و تا قیمت 1.25 رشد خود را ادامه دهد .
تحلیل تکنیکال GBP USD – چهارشنبه – 25 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال GBP/USD – چهارشنبه – 17 خرداد 1401

پس از افزایش تنش های بین روسیه و اروپا و به خصوص انگلیس ، وضعیت پوند انگیس آشفته شده است . با این حال قیمت در حال رسیدن خطوط مقاومت است . رفتار قیمت با خطوط مقاومت نشان دهنده روند پیش روی قیمت است . هدف ریزش احتمالی عدد 1.2350 و هدف صعودی قیمت 1.27 .
تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 17 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 11 خرداد 1401

در بررسی های صورت گرفته متوجه می شوید که قیمت در حال فشردگی است . فشردگی در شرایط نرمال باعث ایجاد نوسانات شدید می شود . با این حال در صورت شکسته شدن سقف فشردگی قیمت عدد تا 1.2836 رشد خواهد کرد ولی در صورت شکسته شدن کف فشردگی قیمت تا عدد 1.23 ریزش خواهد کرد .
تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 11 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 4 خرداد 1401

در بررسی های تکنیکال صورت گرفته می توان دید قیمت با خط حمایت برخورد کرده است . این برخورد قیمت می تواند عاملی باشد که قیمت روند صعودی خود را تا عدد 1.29 ادامه دهد . اما در صورتی که تنش های شرق اروپا افزایش پیدا کنند ، ریزش قیمت ها تا عدد 1.22 ادامه خواهد داشت .
تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 4 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 28 اردیبهشت 1401

این جفت ارز پس از ماه ها ریزش در تلاش است تا از کف قیمتی سالانه خود جدا شده و اعتبار از دست رفته خود را دوباره باز پس گیرد . در محدوده 1.25 مقاومت قیمتی مهمی وجود دارد که روند پیش رو را مشخص خواهد کرد . قیمت در صورت عبور از این محدوده مقاومت به سمت قیمت 1.2830 حرکت خواهد کرد . در غیر این صورت هدف ریزش قیمت عدد 1.21 خواهد بود .
تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 28 اردیبهشت 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – 21 اردیبهشت 1401

در بررسی و تحلیل تکنیکال روند نزولی بازار مشخص است . بازار 2 ماه است که روند صعودی را با روند نزولی عوض کرده است . قیمت پتانسیل ریزشی بالایی دارد و می تواند تا عدد 1.2 ریزش کند اما اگر شرایط به سود پوند شود روند صعودی تا عدد 1.28 خواهد بود .

تحلیل تکنیکال GBPUSD - چهارشنبه - 21 اردیبهشت 1401

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

پوند انگلیس شدیدا تحت شرایط فشار در مقابل دلار آمریکاست . قیمت در حالت فشردگی است. به واکنش قیمت به خطوط حمایت و مقاومت فشردگی دقت کنید . اگر خط حمایت شکسته شود روند قیمت تا عدد ۱.۲۲ ریزش خواهد کرد. ‌اما در صورت حمایت شدن قیمت عدد تا خط مقاومت در قیمت ۱.۲۹۶۸ رشد خواهد کرد .

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه – ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

جفت ارز GBPUSD در یک الگوی مثلث قرار دارد که هر چه به جلو حرکت می‌کنیم قیمت بیشتر درگیر فشردگی میشود . این نوع فشردگی قیمت ها در نهایت با خروج قیمت از فشردگی به انفجار قیمت منجر میشوند . اگر قیمت از سمت خط مقاومت خارج شود هدف قیمت به اندازه ارتفاع مثلث تا عدد ۱.۳۳۶۵۷ صعود خواهد کرد اما در صورتی که قیمت کف حمایتی خود را شکسته و عبور کند باید منتظر رسیدن به قیمت ۱.۲۶۸۳۳ باشیم .
از نظر تحلیل اندیکاتور ها کفه ترازو به سمت نزولی قیمت سنگینی می‌کند . اکثر اندیکاتور ها مثل RSI در حالت نزول قرار دارند . در بررسی میانگین های متحرک هم همین حالت است و قیمت در زیر میانگین ۵۰ و ۱۰۰ روزه قرار دارد .
تحلیل تکنیکال GBPUSD – چهارشنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )

نمایش همه جمع کردن

GBPUSD (پوند انگلیس – دلار آمریکا) چیست؟

GBPUSD (پوند انگلیس – دلار آمریکا) مخفف ارز های پوند انگلیس و دلار آمریکاست که در کنار هم یک جفت ارز را تشکیل داده اند. در این جفت ارز پوند انگلیس به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز متقابل قرار دارند.

بررسی جفت ارز GBPUSD
جفت ارز GBP/USD پس از جفت ارز EUR/USD بیشترین حجم معاملات روزانه را در اختیار دارد. به صورتی که به طور معمول 10 درصد از معاملات آنلاین از طریق پوند به دلار آمریکا جابه جا می شود که رقمی بالغ بر 649 میلیارد دلار در 24 ساعت می شود.

نکات مهم درباره جفت ارز GBPUSD

محبوب ترین جفت ارز
جفت ارز GBP/USD دومین جفت ارز محبوب جهان در بین تحلیلگران و معامله گران است.
بانک مرکزی انگلیس و فدرال رزرو آمریکا روی جفت ارز پوند به دلار نوسان ساز هستند.
قدمت تاریخی پوند انگلیس بیشتر از دلار آمریکاست.
با گذشت تاریخ به مرور از ارزش و جایگاه پوند انگلیس کاسته شده است. از سال 2008 تاکنون پوند انگلیس تقریبا یک سوم ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است.
جفت ارز GBPUSD در رده جفت ارز های اصلی با اسپرد و کارمزد کم و نقدینگی بسیار بالا قرار دارد.

آشنایی با جفت ارز GBPUSD – آر ام چارتس

در شرایط معاملاتی مشخص می شود که برای خرید هر 1 پوند بریتانیا، باید چند دلار آمریکا پرداخت کنید. برای مثال اگر نرخ لحظه ای جفت ارز GBP USD  برابر با 1.5 باشد، یعنی شما برای خرید هر 1 پوند باید 1.5 دلار پرداخت کنید و یا برعکس. یعنی اگر شما 1 پوند را به دلار آمریکا تبدیل کنید، موجودی شما 1.5 دلار خواهد شد.
به دلیل اینکه جفت ارز GBPUSD یکی از جفت ارز های اصلی بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است، تحت تاثیر اخباری از جمله نرخ بهره بانکی انگلیس و آمریکاست. پس به سخنرانی های رئیسان این دو نهاد مالی دقت کنید.
در شرایطی که نرخ بهره بانکی در آمریکا افزایش یابد، معمولا روند حرکتی در جفت ارز GBPUSD نزولی می شود و در مقابل افزایش نرخ بهره بانکی انگلیس روند حرکتی این جفت ارز را صعودی می کند. برای آموزش شناسایی روند کلیک کنید.
پس در نهایت متوجه شدیم که نهاد های مهم و تاثیرگذار روی جفت ارز GBP/USD عبارتند از:
بانک مرکزی انگلیس

 • فدرال رزرو آمریکا
 • بانک مرکزی انگلیس

مهمترین اخبار های اقتصادی سیاسی

مهمترین اخبار های اقتصادی سیاسی

 • نرخ بهره بانکی
 • تورم
 • تولید ناخالص داخلی
 • تراز تجاری
 • نرخ بیکاری
 • خرده فروشی

بررسی رکود بزرگ و برگزیت بر روی جفت ارز GBPUSD

برگزیت
در رکود بزرگی که در سال 2007 بسیاری از کشور های جهان را تحت تاثیر قرار داد، در مواقعی ارزش پوند در مقابل دلار آمریکا شدیدا افزایش یافت. به صورتی که نرخ برابری حتی تا 2.1 نیز افزایش یافت. اما سپس با تغییر شرایط در اقتصاد جهان، ریزش شدید در جفت ارز GBPUSD شروع شد. به نحوی که ارزش هر پوند در مقابل دلار آمریکا به 1.41 سقوط کرد.
اما در ژوئن 2016 اتفاقی افتاد که شوک بزرگی را به بازارهای مالی به خصوص پوند انگلیس وارد کرد. در این تاریخ بریتانیا از اتحاد اروپا خارج شد. همین اتفاق باعث شد ارزش پوند انگلیس به یکباره 25 درصد از ارزش خود را از دست داد. به صورتی که در لحظه اعلام 10 درصد و در روزهای آینده ریزش 15 درصدی اتفاق افتاد. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به این دلیل بود که مقامات انگلیس اعلام کردند که اقتصاد انگلیس به قدری بزرگ است که نیازی به شرکت در اتحادیه اروپا ندارد.

همبستگی جفت ارزها در جفت ارز GBPUSD چیست ؟

جفت ارز GBPUSD با جفت ارز USDCHF همبستگی منفی و با جفت ارز EURUSD همبتگی مثبت دارد. معمولا ارز های پوند، فرانک سوئیس ، یورو و دلار استرالیا هم جهت هستند.

همبستگی مثبت

همبستگی مثبت

GBPUSD100.0%
GBPCAD88.8%
EURUSD84.5%
GBPSGD84.5%
XAGUSD79.7%
XAGAUD72.7%
NZDUSD72.6%
XAUUSD70.0%
EURCAD65.1%
XPTUSD64.1%
XAGEUR62.6%
EURSGD61.9%
GBPCHF60.9%
EURMXN60.5%
GBPMXN58.6%
NZDCAD57.2%
SEKJPY55.2%
AUDUSD51.7%
XAUCHF51.1%
GBPAUD50.5%
EURCHF50.2%
ZARJPY47.9%
NZDCHF47.1%
GBPJPY42.4%
XAUAUD42.2%
EURAUD41.7%
GBPNZD40.3%
XAUJPY36.3%
CHFSGD36.1%
AUDSGD35.9%
GBPNOK35.4%
EURNOK33.8%
EURJPY33.6%
EURNZD33.5%
EURTRY26.9%
AUDCAD25.6%
EURGBP15.7%
GBPTRY15.3%
USDRUB13.6%
XAUGBP13.4%
EURCZK12.7%
NZDJPY6.9%
AUDCHF5.6%
XAUEUR4.8%

همبستگی منفی

USDSEK90.3%-
USDCZK87.0%-
USDHUF86.9%-
USDPLN85.3%-
USDZAR78.4%-
USDCAD70.3%-
EURHUF70.1%-
USDCNH68.0%-
USDJPY67.4%-
EURPLN65.2%-
USDSGD60.6%-
USDCHF58.0%-
NOKSEK54.3%-
AUDNZD50.0%-
SGDJPY47.7%-
USDTHB47.1%
GBPSEK46.1%-
CADJPY42.6%-
USDTRY34.8%-
USDNOK33.7%-
CHFJPY29.6%-
EURZAR29.0%-
CADCHF25.2%-
EURSEK22.2%-
USDMXN20.9%-
AUDJPY19.1%-
NOKJPY16.8%-
XPDUSD4.7%-

اطلاعات تاریخی جفت ارز GBP USD

اطلاعات تاریخی جفت ارز GBPUSD
پوند انگلیس از قدمت و تاریخچه بیشتری نسبت به دلار آمریکا برخوردار است. قبل از جنگ جهانی ارزش اول هر پوند برابر با 5 دلار بود. به مرور زمان ارزش پوند کاهش یافت. به صورتی که در زمان نگارش این مقاله ارزش برابری پوند بریتانیا در مقابل دلار ایالات متحده به 1.16 رسیده است. یکی از عوامل اصلی در کاهش ارزش پوند انگلیس، خروج بسیاری از کشورها از لیست کشورهای تحت استعمار بریتانیا و اعلام استقلال بود.
جفت ارز GBP/USD به طور کلی یک جفت ارز پرنوسان است. به طوری که در سال 1972 نرخ برابری به سطح 2.65 رسید اما طی 10 سال نرخ برابری به 1.05 رسید.
در سال 1914 میلادی 60 درصد از بدهی جهانی بر اساس پوند بریتانیا پرداخت می شد.
از سال 1971 با شکل گیری بازار فارکس، پوند در مقابل دلار آمریکا در سطح وسیعی معامله شد.

محاسبه نرخ برابری جفت ارز GBPUSD

نرخ برابری در جفت ارزها به صورت شناور و متغیر است. به صورتی که اگر 2 ماه پیش 1000 پوند را به دلار آمریکا تبدیل می کردید، 1400 دلار دریافت می کردید اما در شرایط فعلی با قیمت نرخ روز 1116 دلار دریافت خواهید کرد. پس نرخ تبدیل همیشه متغیر است.

دلایل محبوبیت GBPUSD

دلایل محبوبیت GBPUSD

 • اعتبار بالای هر دو ارز پوند و دلار در سطح جهانی
 • کارمزد معاملاتی کم
 • اسپرد پایین
 • نقدینگی بالا

بهترین استراتژی معاملاتی برای جفت ارز GBPUSD

معامله در تایم آسیا توصیه نمی شود .
معامله در تایم لندن بر اساس شکست سطوح حمایت و مقاومت.
معامله در تایم نیویورک بر اساس حرکت قیمت در کانال های روند.

نحوه اجرای معاملات و خرید جفت ارز GBPUSD

اختلاف اسپرد در این جفت ارز باعث می شود که معاملات با سرعت بالاتری انجام شوند. در شرایط نرمال اسپرد پوند به دلار 1 پیپ یا 0.0001 نرخ است. یعنی اگر قیمت پیشنهادی 1.21246 و قیمت درخواستی 1.21255 باشد، اسپرد 0.00009 است که 0.9 پیپ خواهد بود.

بهترین اندیکاتور ها برای جفت ارز GBPUSD

بهترین اندیکاتور
Absolute Price Oscillator (APO)
Directional Movement Index (DX)
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA)
Relative Strength Index (RSI)
Weighted Close Price (WCLPRICE)

الگوهای کندلی شکل گرفته در جفت ارز GBPUSD

جفت ارزهای مختلف در تایم فریم های مختلف کندل های متنوعی را تجربه می کنند. در زیر تایم فریم های مختلف بر اساس کندل های ایجاد شده منتشر شده اند که عبارتند از:
1 دقیقه : Belt-hold
5 دقیقه : In-Neck
15 دقیقه : Two Crows
30 دقیقه : Engulfing Pattern
1 ساعته : Inverted Hammer
4 ساعته :Upside-Downside Gap Three Methods
روزانه : Tristar
هفتگی : Short Line
ماهانه : Long Legged Doji

میزان پیپ بر اساس تایم فریم

نماد 1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعته 4 ساعته روزانه هفتگی ماهانه
GBPUSD3.7 پیپ25.8 پیپ24.9 پیپ33.3 پیپ33.3 پیپ74.7 پیپ95.8 پیپ183.5 پیپ485.1 پیپ

میزان نوسان بر اساس ساعات روز

نوسانات روزانه
بر اساس بررسی های صورت گرفته بیشترین و کمترین نوسانات روزانه برای جفت ارز GBPUSD :
بیشترین نوسانات در ساعات 14، 13 و 12 هر روز اتفاق می افتند.
کمترین نوسانات در ساعات 2، 3 و 4 هر روز اتفاق می افتند.

میزان نوسان بر اساس روزهای هفته

جمعه ( بیشترین نوسانات )
چهارشنبه
پنج شنبه
سه شنبه
دوشنبه ( کمترین نوسانات )

پرنوسان ترین و کم نوسان ترین روزهای ماه

پرنوسان ترین روزهای هر ماه : روزهای 13، 21 و 29 هر ماه
کم نوسان ترین روزهای هر ماه : روزهای 7، 9 و 16 هر ماه

بیشترین نوسانات در 3 ماه گذشته

نوسانگیر

نوسان مثبت

تاریخقیمت شروع روزبالاترین قیمتپایین ترین قیمتقیمت پایان روزتغییرات بر اساس پیپتغییر بر اساس درصد
Jun 15, 2022 00:001.199391.220491.198261.21732+179.3+1.47%

نوسان منفی

تاریخقیمت شروع روزبالاترین قیمتپایین ترین قیمتقیمت پایان روزتغییرات بر اساس پیپتغییر بر اساس درصد
May 05, 2022 00:001.262651.263391.232491.23548-271.7-2.20%

بزرگترین معامله گران جفت ارز GBPUSD

بزرگترین معامله گران جفت ارز GBPUSD

 1. روسیه
 2. انگلیس
 3. آمریکا
 4. تایلند
 5. برزیل