بررسی جفت ارز NZDCHF همراه با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

جمعه – 28 اردیبهشت 1402

روند کلی در حرکت جفت ارز NZD/CHF صعودی است. قیمت در مسیر خود حمایت های مناسبی را ساخته است که می تواند قیمت را در رسیدن به هدف قیمتی 0.5650 کمک کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

جمعه – 25 اسفند 1402

با عبور قیمت از خط حمایت پس از برخورد سوم قیمت، می توان احتمال ریزش شدید تا سطح 0.5319 را داد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

جمعه – 6 بهمن 1402

قیمت درون کانال نزولی در نوسان است. با افزایش فشار نزولی روی قیمت، می توان احتمال داد که روند نزولی می تواند تا سطح 0.5171 ادامه داشته باشد.

جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

سه شنبه – 7 آذر 1402

 

قیمت درون خطوط حمایت و مقاومت در نوسان است. با هر برخورد به یکی از خطوط می توان انتظار برخورد قیمت به خط بعد را می توان داشت. در این شرایط احتمال رسیدن قیمت به سطح 0.5454 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

چهارشنبه – 3 آبان 1402

قیمت بین محدوده حمایت و خط مقاومت گیر کرده است. این شرایط می تواند نشانه ای از شروع روند خنثی و رنج در بازار باشد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

چهارشنبه – 12 مهر 1402

قیمت بر اساس خط حمایت در مسیر رشد و صعود قرار دارد. برخورد چندین باره قیمت به خط حمایت هر بار با جهش قیمت همراه بوده است. قیمت می تواند پس از برخورد جدید به خط حمایت تا قیمت 0.5575 رشد کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

شنبه – 10 تیر 1402

هفته هاست که قیمت در تلاش برای شکستن و عبور از محدوده حمایت 0.5433 ناموفق بوده است. با این حال احتمالا پس از برخورد چهارم قیمت به محدوده حمایت، اصلاح قیمت صعودی تا سطح 0.5530 شروع خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

یک شنبه – 24 اردیبهشت 1402

ریزش قیمت روز جمعه می تواند با شکسته شدن خط حمایت و رسیدن قیمت به کف قیمت ماهانه در عدد 0.5433 پایان یابد ولی در صورتی که با برخورد قیمت برای بار سوم به خط حمایت اصلاح قیمتی شکل گیرد باید منتظر برخورد قیمت به خط مقاومت در عدد 0.5630 بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

پنج شنبه – 10 اردیبهشت 1402

روند نزولی در شرایطی پابرجاست که فشار خط مقاومت روی نمودار مشخص است. این حالت می تواند تا رسیدن قیمت به سطح 0.52 ادامه داشته باشد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

پنج شنبه – 17 فروردین 1402

عبور قیمت از خط حمایت با کندل قرمز رنگ نزولی می تواند عامل اصلی برای رسیدن قیمت به کف قیمت ماهیانه یعنی عدد 0.56 باشد.

NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

یکشنبه – 21 اسفند 1401

محدوده ای که در آن قرار داریم محدوده حمایت مناسبی است. با این حال قیمت می تواند شرایط نزولی بعدی را تا سطح 0.55 ادامه داشته باشد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

دوشنبه – 24 بهمن 1401

قیمت پس از برخورد به خط حمایت روند صعودی به خود گرفته است. با این حال شرایط صعودی پله ای می تواند تا خط مقاومت 0.59 ادامه داشته باشد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

سه شنبه – 4 بهمن 1401

جهش صورت گرفته باعث نزدیک شدن قیمت به مهمترین محدوده مقاومت ماهانه شده است. احتمال شروع روند نزولی پس از برخورد قیمت با محدوده مقاومت وجود دارد. با این حال در صورت شکسته شدن این محدوده توسط قیمت، باید منتظر جهش قیمت تا سطح 0.60 بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

سه شنبه – 8 دی 1401

مثلث گسترشی شکل گرفته به صورتی است که به طور مداوم باعث افزایش فاصله بین خطوز حمایت و مقاومت شده است. در این حال تقریبا قیمت در میانه مثلث قرار دارد و می تواند به سمت سقف و یا کف مثلث حرکت کند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZD CHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF – پنج شنبه – 8 دی 1401

ریزش شدید ثبت شده در روزهای گذشته این دیدگاه را در بین برخی از معامله گران ایجاد کرده است که قیمت می تواند در ادامه همین مسیر حتی با ریزش های شدید تر به سطح 0.5750 نیز برسد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF – یک شنبه – 27 آذر 1401

خط حمایت باعث ادامه دار شدن روند صعودی شده است. قیمت پس از برخورد سوم با خط حمایت، حالت صعودی به خود گرفته است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF – شنبه – 5 آذر 1401

تحلیل تکنیکال NZDCHF – شکست و عبور قیمت از خط مقاومت امید را در دل معامله گران برای رشد و صعود تا سقف قیمت ماهانه در عدد 0.61 زنده کرده است. قیمت در محدوده 0.59 در مقاومت قیمت گرفتار شده است که به کمک اخبار اقتصادی امکان عبور از این محدوده وجود دارد.

چگونه به یک معامله گر روزانه فارکس تبدیل شویم ؟

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال NZDCHF – چهار شنبه – 18 آبان 1401

قیمت برای بار چهارم به خط حمایت برخورد کرده است. در کل محل قرار گیری قیمت برای هر دو گروه خریداران و فروشندگان مهم است. در صورت شکسته شدن خط حمایت ریزش تا سطح 0.57 خواهد بود. اما در صورتی که قیمت مورد حمایت خریداران قرار گیرد، هدف رشد قیمت عدد 0.6 خواهد بود.
تحلیل تکنیکال NZD CHF

تحلیل تکنیکال NZDCHF – پنج شنبه – 5 آبان 1401

شکسته شدن محدوده مقاومت 0.575 باعث شد تا بسیاری از معامله گران برای رسیدن قیمت به خط مقاومت در قیمت 0.585 امیدوار باشند. در اصل این خط مقاومت به عنوان خط مقاومت ماهانه در این جفت ارز شناخته می شود. با این حال در صورتی که قیمت به زیر محدوده مقاومت بازگردد، هدف ریزشی تا خط حمایت در قیمت 0.565 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال NZD CHF

تحلیل تکنیکال NZDCHF – سه شنبه – 12 مهر 1401

با شکسته شدن خط مقاومت و عبور قیمت به بالای آن، احتمالا قیمت تلاش می کند تا به سطح 0.5850 برسد. در مقابل برخی اعتقاد دارند فشار موجود می تواند باعث شود تا قیمت به خط حمایت واکنش نشان دهد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

تحلیل تکنیکال NZD/CHF – سه شنبه – 29 شهریور 1401

در تحلیل و بررسی NZD CHF ریزش شدید قیمت و خروج از کانال نزولی کاملا قابل مشاهده است. ریزش شدید با رسیدن به محدوده 0.5727 پایان یافته است و قیمت در حال استراحت است . باید دید قیمت پس از استراحت، روند نزولی خود را تا رسیدن به سطح 0.5615 ادامه خواهد داد یا خیر؟

تحلیل تکنیکال NZD CHF

تحلیل تکنیکال NZD/CHF – دوشنبه – 14 شهریور 1401

جفت ارز دلار نیوزیلند به ین ژاپن در شرایط رنج تقریبی قرار دارد. قیمت در عبور از محدوده حمایت 0.59 ناموفق بوده است. با این حال تلاش قیمت برای به رسیدن به خط مقاومت 0.62 قابل مشاهده است. باید دید قیمت با رسیدن به خط مقاومت، چه واکنشی از خود نشان خواهد داد.

تحلیل تکنیکال NZD CHF

تحلیل تکنیکال NZDCHF – دوشنبه – 7 شهریور 1401

جفت ارز NZD CHF در حال ریزش قیمت است. قیمت در مسیر خود از محدوده حمایت 0.5920 نیز عبور کرده است. با این حال ادامه روند ریزشی تا سطح 0.5820 دور از ذهن نیست. اما در صورت شروع روند صعودی، سطح مقاومت 0.5960 را باید مورد توجه قرار داد.
تحلیل تکنیکال NZDCHF - دوشنبه - 7 شهریور 1401
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )

نمایش همه جمع کردن

بررسی جفت ارز NZDCHF

جفت ارز NZDCHF

جفت ارز NZDCHF به معنای دلار نیوزیلند و فرانک سوئیس است. این جفت ارز بیانگر نرخ تبادل بین ارز دلار نیوزیلند و فرانک سوئیس است.

دلار نیوزیلند یک ارز قوی و پایدار است که در بسیاری از معاملات با دلار آمریکا به عنوان یک ارز جایگزین استفاده می شود. نیوزیلند یک کشور کوچک و صادرکننده محصولات کشاورزی است و اقتصادی نسبتاً پایدار دارد.

فرانک سوئیس نیز یک ارز قوی و پایدار است که در بسیاری از معاملات با یورو به عنوان یک ارز جایگزین استفاده می شود. سوئیس یک کشور کوچک و پایدار با اقتصادی بسیار پویا و گسترده است.

جفت ارز NZDCHF یکی از جفت ارز های با ریسک کم و سود بالا است و برای تجارت و سرمایه گذاری مناسب است. با این حال، همانند هر جفت ارز دیگری، قیمت NZDCHF تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی مختلف قرار می گیرد و بنابراین، نیاز به تحلیل دقیق و صحیح دارد.

قیمت NZDCHF ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. برای مثال، تغییرات در نرخ بهره، شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی، تحولات سیاسی، تغییرات در بازارهای سهام و ارزش دارایی ها و سایر عوامل مشابه می تواند تأثیرگذار باشد.

با توجه به محدودیت منابع طبیعی نیوزیلند، تعدادی از محصولات کشاورزی مانند شیر، گوشت و کرم ماهی در بین صادرکنندگان اصلی این کشور قرار دارند. از طرف دیگر، سوئیس در زمینه فناوری، خدمات مالی و سفر و گردشگری پیشرو است. در نتیجه، تغییرات در بازار های مربوط به این صنایع نیز می تواند بر روی قیمت NZDCHF تأثیرگذار باشد.

تحلیل تکنیکال NZDCHF

تحلیل تکنیکال نیز می تواند برای تعیین موقعیت و میزان سود و زیان در تجارت با این جفت ارز مفید باشد. با استفاده از شاخص های فنی مانند میانگین های متحرک، شاخص های نسبت قیمت به درآمد و شاخص های تحلیلی دیگر، می توان اطلاعات مفیدی در مورد روند و جهت حرکت قیمت NZDCHF بدست آورد.

برای تحلیل تکنیکال، نقاط حمایت و مقاومت مهم را در نمودار قیمت NZDCHF شناسایی کرد. نقاط حمایت، نقاطی هستند که قیمت را از ادامه روند نزولی جلوگیری می کنند و نقاط مقاومت، نقاطی هستند که قیمت را از ادامه روند صعودی بازداری می کنند.

به عنوان مثال، در نمودار قیمت NZDCHF، اگر قیمت به سمت پایین به سمت نقطه پشتیبانی مهمی حرکت کند و در آنجا حمایت شود، می توان از این نقطه به عنوان یک نقطه ورود به بازار استفاده کرد. همچنین، اگر قیمت به سمت بالا به سمت نقطه مقاومت مهمی حرکت کند و در آنجا مقاومت یابد، می توان از این نقطه به عنوان یک نقطه خروج از بازار استفاده کرد.

با توجه به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، تصمیم گیری در مورد تجارت با جفت ارز NZDCHF می تواند بهتر و دقیق تر شود. اما، همانند هر جفت ارز دیگری، توجه به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نیز بسیار مهم است. بنابراین، قبل از ورود به بازار، باید از نقاط ورود و خروج خود مطمئن بوده و برنامه ریزی مالی مناسب داشته باشید.

تاریخچه جفت ارز NZDCHF

تاریخچه جفت ارز NZDCHF

جفت ارز NZDCHF شامل دو ارز نیوزیلندی (دلار نیوزیلند) و فرانک سوئیس است. این جفت ارز برای تجارت در بازار فارکس بسیار محبوب است و به عنوان یکی از جفت ارزهایی که به عنوان “جفت کراس” شناخته می شود، به عنوان نشانگر تقاطع دو رشته ارزی برای تجارت استفاده می شود.

تاریخچه جفت ارز NZDCHF به سال ۱۹۹۷ باز می گردد. زمانی که روزانه حجم معاملات بین نیوزیلند و سوئیس در حدود ۲۰ میلیون دلار بود. در طی دهه های بعدی، این جفت ارز به دلیل توسعه تجارت بین دو کشور و رشد اقتصادی آنها، بیشتر به محبوبیت افزوده شد و در سال ۲۰۰۰ حجم معاملات روزانه به ۷۰ میلیون دلار افزایش یافت.

با افزایش روند رشد اقتصادی در نیوزیلند در سال ۲۰۰۴ و رونق صنعت صادراتی آن کشور، حجم معاملات جفت ارز NZDCHF به ۱۰۰ میلیون دلار رسید و در سال ۲۰۱۲ به ۲۵۰ میلیون دلار افزایش یافت. امروزه، جفت ارز NZDCHF یکی از پر معامله ترین جفت های ارزی در بازار فارکس است و همچنان مورد توجه تجارت کنندگان قرار دارد.

حجم معاملات

جفت ارز NZDCHF با کدوم جفت ارزها همبستگی حرکتی مثبت و منفی داره؟

جفت ارز NZDCHF با بسیاری از جفت های ارزی همبستگی حرکتی مثبت و منفی دارد. اما در زیر چند نمونه از جفت های ارزی که با جفت ارز NZDCHF همبستگی حرکتی مثبت و منفی دارند آورده شده است:

همبستگی حرکتی مثبت:

 • جفت ارز NZDUSD: این جفت ارز به عنوان یکی از جفت های پرمعامله در بازار فارکس شناخته می‌شود و به دلیل تقاطع دو ارز از جمله جفت های کراس شناخته می شود. به عنوان یکی از ارزهای پر مصرف در صنعت کشاورزی و محصولات کشاورزی، نیوزیلند با توجه به قرارگیری در نیمکره جنوبی، در تولید فصلی و انواع محصولات کشاورزی بهره بیشتری دارد. این مساله باعث می‌شود که حرکت قیمت نیوزیلندی دارای تاثیری بر روی قیمت جفت ارز NZDCHF باشد.

همبستگی حرکتی منفی:

 • جفت ارز USDCHF: به دلیل تاثیر قوی دلار آمریکا بر بازار فارکس و نقش بزرگ آن در تجارت جهانی، تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در برابر سایر ارزها به عنوان یکی از مهمترین عوامل در بازار فارکس مطرح است. از این رو، حرکت قیمت جفت ارز USDCHF تاثیر مستقیم بر قیمت جفت ارز NZDCHF دارد.
 • جفت ارز EURCHF: اروپا و سوئیس در قاره اروپا واقع شده و در نتیجه تجارت بین این دو منطقه تاثیر بسیاری بر روی رفتار قیمتی جفت ارز EURCHF دارد. 

بهترین و بدترین تایم معامله روی جفت ارز NZDCHF

بهترین و بدترین زمان برای معامله روی جفت ارز NZDCHF بستگی به روش و استراتژی معامله‌ای شما دارد. اما در کل، برای اینکه بتوان بهترین زمان را برای معامله روی جفت ارز NZDCHF پیدا کرد، می‌توانید به فاکتورهای زیر توجه کنید:

بهترین زمان معامله روی جفت ارز NZDCHF

بهترین زمان معامله

 • زمان‌هایی که بازار فارکس فعال است و حجم معاملات بالاتر است می‌تواند بهترین زمان برای معامله باشد. برای مثال، زمان تداول همپوشانی بازارهای آسیایی و اروپایی به دلیل بالاتر بودن حجم معاملات، می‌تواند زمانی مناسب برای معامله باشد.
 • اخبار مرتبط با اقتصاد نیوزیلند و سوئیس می‌تواند تاثیر بسیاری بر روی قیمت جفت ارز NZDCHF داشته باشد. بنابراین، بهتر است قبل از ورود به معامله، به تقویم اخبار و اطلاعات اقتصادی دسترسی داشته باشید و با توجه به این اطلاعات تصمیم بگیرید.

مهمترین اخبار فاندامنتال برای جفت ارز NZDCHF

مهمترین اخبار فاندامنتال برای جفت ارز NZDCHF شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. اطلاعات اقتصادی اصلی نیوزیلند و سوئیس مانند شاخص قیمت مصرف (CPI)، نرخ بیکاری، تولید صنعتی، فروش خانه‌ها، و صادرات و واردات.

 2. تغییرات در نرخ فواید اصلی اقتصادی این دو کشور. نرخ فواید بانک مرکزی برای هر کشور می‌تواند بر تقاضا و عرضه جفت ارز NZDCHF تاثیر بگذارد.

 3. تصمیمات سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیوزیلند و سوئیس. تغییرات در سیاست نرخ فواید بانک مرکزی، سیاست پولی، و سایر تصمیمات سیاست‌گذاری می‌تواند باعث تغییر قیمت جفت ارز NZDCHF شود.

 4. تصمیمات سیاسی. تصمیمات سیاسی از جمله انتخابات، تغییرات دولت، و تحریم‌ها می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت جفت ارز NZDCHF داشته باشد.

 5. وضعیت جهانی اقتصادی. وضعیت اقتصادی جهانی شامل تحریم‌های جهانی، نوسانات در نرخ ارز، نوسانات در بازار سهام و سایر رویدادهای جهانی می‌تواند باعث تغییرات در قیمت جفت ارز NZDCHF شود.

توجه داشته باشید که تاثیر هر یک از این عوامل بر قیمت جفت ارز NZDCHF به میزان متفاوتی است و بسته به موقعیت بازار و شرایط فعلی، ممکن است بیشتر یا کمتر تاثیرگذار باشد. بنابراین، بهتر است قبل از ورود به معامله، به بررسی این عوامل توجه کنید.

مهمترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF عبارتند از:

مهمترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال جفت ارز NZDCHF

 1. میانگین متحرک: این اندیکاتور به عنوان یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تحلیلی در بازار ارزها شناخته می‌شود. این ابزار به شما کمک می‌کند تا میانگین قیمت های جفت ارز NZDCHF در یک بازه زمانی خاص را مشاهده کنید و درک کنید که بازار به سمت بالا یا پایین در حال حرکت است.

 2. شاخص قیمت‌ها (RSI): این اندیکاتور میزان سرمایه گذاری برای جفت ارز NZDCHF را نشان می‌دهد. اگر مقدار RSI بالاتر از 70 باشد، این نشانگر این است که بازار خریداران بسیار زیادی دارد و احتمال اینکه بازار به سمت پایین حرکت کند بیشتر است. اگر RSI کمتر از 30 باشد، این نشانگر این است که بازار فروشندگان بسیار زیادی دارد و احتمال اینکه بازار به سمت بالا حرکت کند بیشتر است.

 3. نمودار MACD: این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا ترندهای بازار را بررسی کنید. این نشانگر با استفاده از دو خط میانگین متحرک، اختلاف بین دو میانگین را نشان می‌دهد. اگر خطوط MACD به سمت بالا حرکت کنند، این نشانگر این است که بازار در حال صعود است. اگر خطوط MACD به سمت پایین حرکت کنند، این نشانگر این است که بازار در حال نزول است.

 4. نوسانات قیمت (Price Oscillator): این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا تغییرات قیمت‌ها را در طول زمان مشاهده کنید.